Confidencialitat

Legal i èticament, todobanderas.com de TODOBANDERAS sl assumeix i acata el contingut íntegre de la LSSI-CE aplicable totalment en aquest site.


Igualment, todobanderas.com de TODOBANDERAS sl, reconeix el dret de qualsevol usuari a la cancel · lació o rectificació de les seves dades, si aquests troben al nostre poder, només amb sol · licitar. En tot cas, ens comprometem a no cedir a tercers les nostres bases de dades ia utilitzar només per comunicar-nos amb els nostres clients i / o usuaris. Les dades personals dels clients, necessaris per a la facturació i el control fiscal són guardades en sistemes separats de la xarxa pública